Oops...
Slider with alias luty2015 not found.

STUDIA LICENCJACKIE (I STOPIEŃ)

Zapraszamy do zapisów na kierunkach:
Stosunki Międzynarodowe
Zarządzanie

STUDIA MAGISTERSKIE (II STOPIEŃ)

W WSIE są realizowane studia II stopnia na kierunku STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE spec. BEZPIECZNA WSPÓŁPRACA EUROPEJSKA. Program studiów stawia sobie za cel poszerzanie rozszerzonej wiedzy o strukturach i instytucjach bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego, w szczególnym uwzględnieniu krajów europejskich oraz wykształcenie umiejętności analizowania i wyjaśniania zjawisk i procesów zachodzących w tych strukturach.

Zapraszamy wszystkich chętnych absolwentów studiów I stopnia WSZYSTKICH KIERUNKÓW na studia II stopnia na kierunku STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE.
Opłata rekrutacyjna: wpisowe 100 zł PROMOCJA 1 ZŁ
Czesne: 365 zł płatne przez 12 miesięcy
Absolwenci WSIE i Służby Mundurowe 10 % - zniżki
Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia II stopnia (magisterskie) powinni złożyć następujące dokumenty:
 • druk podania
 • dyplom ukończenia studiów I stopnia wraz z suplementem (oryginał lub odpis)
 • świadectwo dojrzałości (oryginał lub odpis)
 • 3 fotografie
 • kserokopia dowodu tożsamości

 • Rekrutacja online

  STUDIA PODYPLOMOWE

  Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe składają następujące dokumenty:
 • podanie o przyjęcie na studia - do pobrania po zalogowaniu się do IRK
 • kwestionariusz osobowy
 • karta zgłoszenia pracownika na studia podyplomowe
 • kserokopię dowodu osobistego
 • 2 fotografie 37x52 mm
 • dyplom ukończenia studiów wyższych względnie odpis dyplomu lub zaświadczenie z własnej uczelni kandydata o studiowaniu na jednym z dwóch ostatnich lat studiów, inne dokumenty związane ze specyfiką danych studiów podyplomowych
 • dowód wpłaty wpisowego

 • Zasady odpłatności za studia podyplomowe - warunki finansowe są odmienne dla każdego z kierunków.
  UWAGA! - Kandydaci/Studenci uiszczający czesne za studia podyplomowe proszeni są o zawarcie w tytule przelewu informacji: "studia podyplomowe/nazwa kierunku"
  UWAGA! - Studia podyplomowe może rozpocząć również student ostatniego roku studiów pierwszego stopnia - wówczas zamiast dyplomu ukończenia studiów prosimy dostarczyć indeks.
  UWAGA! - Na wniosek słuchaczy studia podyplomowe mogą zostac zorganizowane w 1 semestrze lub np w okresie 4 miesięcy - od czerwca do września.
  Rekrutacja online