Życzenia Świąteczne
23 grudnia 2014

Serdecznie zapraszamy na spotkanie

Serdecznie zapraszamy na spotkanie z Gen. Markiem Ojrzanowskim oraz ppłk Markiem Cupryjakiem. Tematem spotkania będzie zagadnienie:

„Stopnie i struktura zarządcza służb mundurowych w ujęciu historycznym”

Termin spotkania: 11 grudnia 2014 godz.11.00 – 13.00. Miejsce: Aula WSIE, przy ul. Mickiewicza 47 w Szczecinie

Poniżej harmonogram spotkania:

11.00 – 11.45 – Wystąpienie ppłk Marka Cupryjaka
11.45 – 12.00 – przerwa
12.00 – 12.45 – Wystąpienie gen Marka Ojrzanowskiego