Regulamin projektu

REGULAMIN DOJAZDY NA SZKOLENIA

WNIOSEK publiczny środek transportu koszty dojazdu zał 1

WNIOSEK prywatny środek transportu koszty dojazdu zał 2

OŚWIADCZENIE O WYSOKOŚCI CENY BILETU JEDNORAZOWEGO NA OKREŚLONEJ TRASIE zał 3

OŚWIADCZENIE O KORZYSTANIU Z SAMOCHODU zał 4

OŚWIADCZENIE O UŻYCZENIU POJAZDU zał 5

OŚWIADCZENIE OSOBY DOWOŻĄCEJ UCZESTNIKA PROJEKTU zał 6