Zarządzenie Kanclerza WSIE w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych