Edit
Stawiamy na praktykę!

Współpracujemy z wysoko wykwalifikowaną kadrą. Tworzą ją pracownicy naukowo – dydaktyczni uczelni a także uznani praktycy i specjaliści z różnych dziedzin, z instytucji publicznych i firm partnerskich. Wykorzystując swoje doświadczenia zawodowe, pokazują praktyczny wymiar wiedzy i umiejętności zdobywanych w trakcie kształcenia. Wszystko po to, aby teoria zawsze szła w parze z praktyką. Dzięki współpracy WSIE z instytucjami publicznymi i prywatnymi firmami będziesz miał możliwość odbycia praktyk studenckich w miejscu, które może się stać Twoim przyszłym miejscem pracy.

 Egzamin czeladniczy i mistrzowski

Zachodniopomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Szczecinie, po spotkaniu 03.03.2018r. na zaproszenie i w porozumieniu z władzami Wyższej Szkoły Integracji Europejskiej,

zaprasza uczestników studiów licencjackich z zakresu

KOSMETOLOGII

do podwyższenia swoich kwalifikacji poprzez przystąpienie do egzaminu

CZELADNICZEGO lub MISTRZOWSKIEGO

w zawodzie KOSMETYCZKA

Staż pracy/doświadczenie zawodowe do egzaminu czeladniczego min. 3-letnie.

 

Świadectwo czeladnicze jest podstawowym dokumentem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe w rzemiośle. Uprawnia do podjęcia pracy (wykonywania prac)
w charakterze pracownika wykwalifikowanego i zajmowania stanowisk wymagających kwalifikacji, a po odbyciu trzyletniego stażu pracy do ubiegania się o przystąpienie do egzaminu mistrzowskiego. Staż do egzaminu mistrzowskiego wynosi 6 lat (świadectwo pracy, własna działalność gospodarcza, itd.)

 

Dyplom mistrzowski jest dokumentem potwierdzającym najwyższe kwalifikacje rzemieślnicze w zawodzie, a także uprawniającym do prowadzenia szkoleń zawodowych  (wraz ze świadectwem ukończenia kursu pedagogicznego).

 

Rzemieślnicze dowody kwalifikacji zawodowych; świadectwa czeladnicze i dyplomy mistrzowskie opatrywane są okrągłą pieczęcią z Godłem Rzeczypospolitej Polskiej, co nadaje im charakter dokumentów państwowych. Są uznawane w Europie i na świecie.
W przypadku dodatkowych wymagań  ze strony pracodawców zagranicznych, ich ważność jest potwierdzana przez Związek Rzemiosła Polskiego w Warszawie.

Na życzenie wydawane są  – Suplementy do świadectw czeladniczych i dyplomów mistrzowskich w języku polskim i angielskim, poprzez formularze Europass.

Wszelkie informacje na temat, egzaminowania, standardów egzaminacyjnych, dokumentów, dostępne są:

  • na stronie http://zirzip.szczecin.pl/ w zakładce „EGZAMINY”,
  • pod nr tel. 91 422 22 87, 91 422 16 31,
  • bezpośrednio w biurze Zachodniopomorskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości przy ul. Królowej Korony Polskiej 25 p.105 w Szczecinie.

 

Serdecznie zapraszamy!!!