Granty Kuratora 2018

Wyższa Szkołą Integracji Europejskiej z przyjemnością zaprasza na darmowe szkolenia finansowane przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty w ramach Grantów 2018. Jest to dla nas wielki zaszczyt świadczyć usługi szkoleniowe dla zachodniopomorskich nauczycieli. Serdecznie zapraszamy.
 

Szczecin


Szkolenia dla nauczycieli z powiatów: m. Szczecin, m. Świnoujście, polickiego, gryfińskiego, kamieńskiego, goleniowskiego, stargardzkiego, pyrzyckiego, myśliborskiego, gryfickiego, łobeskiego, choszczeńskiego.
 

Kształtowanie umiejętności planowania kariery zawodowej ucznia

Szkolenia dla 3 grup po 20 osób.
Miejsce: Budynek Wyższej Szkoły Integracji Europejskiej w Szczecinie, ul. A. Mickiewicza 47, 70-385 Szczecin

19 października 2018 r. - 8 godzin
 • grupa I - godz. 11.20 - 17.40
 • 27 października 2018 r. - 8 godzin
 • grupa II - godz. 10.00 - 16.25
 • 9 listopada 2018 r. - 8 godzin
 • grupa III - godz. 11.20 - 17.40
 •  
   
  Temat Metody realizacji Liczba godzin
  Rola zajęć zawodoznawczych w wspieraniu ucznia w planowaniu kariery zawodowej ćwiczenia przedmiotowe 1
  Metody oceny własnych możliwości i predyspozycji zawodowych. metody sytuacyjne 1
  Hierarchia wartości a wybory celów życiowych. metody problemowe 1
  Umiejętności społeczne jako niezbędny element funkcjonowania w społeczeństwie. ćwiczenia przedmiotowe 1
  Podstawowe pojęcia i tendencje na rynku pracy. wykład problemowy 1
  Programy wspierające nauczyciela w planowaniu kariery zawodowej ucznia. wykład problemowy 1
  Tworzenie ścieżek kariery zawodowej ucznia metody sytuacyjne 2

  Moduł I

  Rola zajęć zawodoznawczych w wspieraniu ucznia w planowaniu kariery zawodowej
  1. Kto powinien wspierać ucznia w planowaniu kariery zawodowej?
  2. Miejsce zajęć zawodoznawczych w realizacji procesu dydaktycznego.
  3. Powody, dla których należy wspierać ucznia w planowaniu kariery zawodowej.

  Moduł II

  Metody oceny własnych możliwości predyspozycji zawodowych.
  1. Budzenie świadomości uczniów za swój sukces zawodowy
  2. Moje zasoby moją szansą.
  3. Analiza SWOT.
  4. Rozpoznawanie przekonań, podejmowanych rodzajów aktywności, uczuć i emocji.
  5. Działania wspierające budowanie poczucia własnej wartości uczniów.

  Moduł III

  Hierarchia wartości a wybory celów życiowych.
  1. Znaczenie i korzyści wypływające z podejmowania zachowań przedsiębiorczych zgodnych z przyjętym systemem wartości oraz wskazanie uwarunkowań bycia człowiekiem przedsiębiorczym.
  2. Jakie znaczenie ma hierarchia wartości dla wyboru celów życiowych?
  3. Konsekwencje wynikające z dokonywanych wyborów zawodowych.

  Moduł IV

  Umiejętności społeczne jako niezbędny element funkcjonowania w społeczeństwie
  1. Komunikacja interpersonalna.
  2. Umiejętność autoprezentacji.
  3. Zachowania proasertywne.
  4. Otwartość na zmianę.
  5. Radzenie sobie ze stresem.

  Moduł V

  Podstawowe pojęcia i tendencje na rynku pracy
  1. Podstawowe pojęcia związane z rynkiem pracy.
  2. Analiza lokalnego rynku pracy a nowe zawody.
  3. Instytucje rynku pracy.
  4. Programy wspierające wejście absolwentów na rynek pracy.

  Moduł VI

  Programy wspierające nauczyciela w planowaniu kariery zawodowej ucznia
  1. Programy Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości.
  2. Programy unijne.
  3. Inne programy wspierające nauczyciela w planowaniu kariery zawodowej ucznia.

  Moduł VII

  Tworzenie ścieżek kariery zawodowej ucznia
  1. Zasady tworzenia ścieżek kariery zawodowej ucznia.
  2. Zmienne mające wpływ na powodzenie ścieżki kariery zawodowej ucznia.
  3. Zagrożenia mające wpływ na niepowodzenia realizacji kariery zawodowej ucznia.
  4. Konstruowanie ścieżki kariery zawodowej ucznia.