Studia podyplomowe zostały stworzone dla osób przygotowujących się do pełnienia funkcji kierowniczych, lub już pełniących tą funkcję i chcących zdobyć wiedzę teoretyczną i praktyczną z zarządzania zasobami ludzkimi zarówno w administracji publicznej, jak i służbach mundurowych. Korzyścią dla absolwenta studiów podyplomowych z zarządzania zasobami ludzkimi będzie poznanie systemów planowania strategicznego, zdobycie wiedzy o tworzeniu efektywnie działającej organizacji, podniesienie kwalifikacji zawodowych, przygotowanie do prowadzenia efektywnej komunikacji, przygotowanie do rozwiązywania trudnych sytuacji, zyskanie umiejętność motywowania i dbania o rozwój pracowników.

Ukończenie studiów umożliwia zdobycie kwalifikacji i umiejętności w zakresie zarządzania kadrami, co ma wydatny wpływ na jakość pracy osób na stanowiskach, a także prowadzi do tworzenia przyjaznego środowiska pracy i wdrażania koncepcji. Poznanie wybranych teorii i koncepcji z w/w zakresu ułatwia zastosowanie odpowiednich bodźców motywacyjnych, co ma przełożenie na pracę i wyniki całej podległej jednostki. Słuchacze zdobędą wiedzę zakresu m.in.: trendów rozwojowych w zakresie funkcji personalnej, teorii kapitału ludzkiego, kapitału intelektualnego w organizacji, adaptacji zawodowej czy planowania rozwoju pracowników. Ponadto słuchacze pogłębią swoją wiedzę o informacje z zakresu motywacji i skutecznej komunikacji.

Korzyści:

  • Poznanie systemów planowania strategicznego
  • Zdobycie wiedzy o tworzeniu efektywnie działającej organizacji
  • Podniesienie kwalifikacji zawodowych
  • Przygotowanie do prowadzenia efektywnej komunikacji
  • Rozwiązywanie trudnych sytuacji
  • Umiejętności motywowania i dbania o rozwój pracowników
  • Studia podyplomowe w formie ONLINE