Edit
Stawiamy na praktykę!

Współpracujemy z wysoko wykwalifikowaną kadrą. Tworzą ją pracownicy naukowo – dydaktyczni uczelni a także uznani praktycy i specjaliści z różnych dziedzin, z instytucji publicznych i firm partnerskich. Wykorzystując swoje doświadczenia zawodowe, pokazują praktyczny wymiar wiedzy i umiejętności zdobywanych w trakcie kształcenia. Wszystko po to, aby teoria zawsze szła w parze z praktyką. Dzięki współpracy WSIE z instytucjami publicznymi i prywatnymi firmami będziesz miał możliwość odbycia praktyk studenckich w miejscu, które może się stać Twoim przyszłym miejscem pracy.

Mapa zagrożeń” jest priorytetowym działaniem MSWiA ukierunkowanym na kształtowanie poczucia bezpieczeństwa na terenie kraju. W związku z tym w dniu
11 lutego b.r.
w Sali Kongresowej Uniwersytetu Szczecińskiego Wydział Humanistyczny ul. Krakowska
odbędą się konsultacje społeczne z odziałem studentów WSIE na które serdecznie zapraszamy w imieniu Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie.

12053

12053