BEZZWROTNE DOTACJE NA ZAŁOŻENIE WŁASNEJ FIRMY

Nasz założyciel firma Inbit Sp. z o.o. realizuje projekt unijny mający na celu wzrost liczby mikroprzedsiębiorstw przez stworzenie szansy na samozatrudnienie 40 Uczestnikom Projektu (24K, 16M), pozostających bez pracy (bezrobotne niezarejestrowane i bierne zawodowo), w wieku 18-29 lat, zamieszkałe obszar województwa zachodniopomorskiego,

czyli

BEZZWROTNE DOTACJE NA ZAŁOŻENIE WŁASNEJ FIRMY

dla osób do 30 roku życia, pozostających bez zatrudnienia

– OSTATNIE WOLNE MIEJSCA-

Szczegółowe informacje: www.pracujusiebie.inbit.pl

tel. 508 566 410