DZIEŃ 12 LISTOPADA JEST DNIEM WOLNYM OD PRACY

Zgodnie z ustawą z dnia
7 listopada 2018r.
o ustanowieniu Święta Narodowego
z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej
DZIEŃ 12 LISTOPADA JEST DNIEM WOLNYM OD PRACY.