Legitymacje studenckie ważne do 31 maja 2020.

Lista rankingowa
16 marca 2020
DZIEKANAT DYŻURY
19 marca 2020

Legitymacje studenckie ważne do 31 maja 2020.

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie studiów

do pobrania