Relacja fotograficzna z VII Bałtyckiego Sympozjum Młodych Naukowców

Stypendia 2018/19
15 czerwca 2018
Pedagogika na WSIE i nowe technologie w edukacji
18 czerwca 2018

Relacja fotograficzna z VII Bałtyckiego Sympozjum Młodych Naukowców