VII Bałtyckie Sympozjum Młodych Naukowców 08 czerwca 2018 r. – program konferencji