VIII BAŁTYCKIE SYMPOZJUM MŁODYCH NAUKOWCÓW „Nauki medyczne i nauki o zdrowiu – badania, edukacja, współpraca”