Egzamin czeladniczy w zawodzie WIZAŻYSTKA-STYLISTKA – Harmonogram

Zajęcia praktyczne
23 października 2020
Zmiana godzin pracy dziekanatu
30 października 2020

Egzamin czeladniczy w zawodzie WIZAŻYSTKA-STYLISTKA – Harmonogram

Egzamin czeladniczy w zawodzie WIZAŻYSTKA-STYLISTKA w ramach projektu „Wzrost jakości kształcenia zawodowego w szkole branżowej I stopnia EUROSPEC na kierunku Fotograf i Fryzjer” odbędzie się 14 listopada 2020r. (sobota). Miejsce egzaminu Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej w Szczecinie ul. A. Mickiewicza 47.

Pobierz harmonogram

Egzamin odbędzie się przy zachowaniu reżimu sanitarnego, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Harmonogram egzaminu może ulec zmianie, w zależności od czasu odpowiedzi oraz czasu wykonywania zadań praktycznych.

Na egzamin należy zgłosić się w wyznaczonym harmonogramem terminie, z dowodem osobistym lub legitymacją szkolną, w ubraniu odpowiednim do wykonania zadań, w masce zakrywającej nos i usta, po zdezynfekowaniu dłoni.

Model biorący udział w egzaminie musi być w masce (zdejmowanej przy zadaniu praktycznym, w niezbędnym zakresie), przed wykonaniem zadania musi zostać zabezpieczony (pelerynka, chusta, artykuły jednorazowe oraz rękawiczki ochronne). Przed egzaminem oraz w czasie jego trwania obowiązuje dystans, stosownie do wykonywanych zadań i części egzaminu oraz przemieszczania się do pracowni, wchodzeniu i wychodzeniu z budynku, bez gromadzenia się.

Zdający egzamin zobowiązany jest używania własnego długopisu, kartek na brudnopis przy ewentualnych obliczeniach. Zdający egzamin zobowiązany jest także przynieść narzędzia, akcesoria, preparaty i kosmetyki niezbędne do wykonania makijażu dziennego i wieczorowego, a także zorganizować i sprzątnąć stanowisko zgodnie z obowiązującymi zasadami.