POSTĘPOWANIE PROWADZONE NA PODSTAWIE ZASADY KONKURENCYJNOŚCI nr 2/ES/WSIE/2019