Pomoc stypendialna dla uczniów będących uczestnikami projektu „EUROSPEC SZKOŁA PRZYSZŁOŚCI” – wyniki