Staż uczniowski w ramach realizacji projektu „EUROSPEC SZKOŁA PRZYSZŁOŚCI”