Rozeznanie rynku na stworzenie platformy e-learningowej.

Zapraszamy Państwa do przesłania kalkulacji ceny oferowanej na stworzenie platformy e-learningowej SPInKA
w ramach projektu „Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkole branżowej I stopnia Eurospec poprzez utworzenie dwóch nowych kierunków kształcenia”.

Pobierz załącznik