ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/EUROSPEC/2019

Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej w Szczecinie zaprasza do składania ofert na opracowanie merytoryczne dwóch podręczników z zeszytem ćwiczeń oraz ich opracowanie graficzne, skład i druk realizowanych w ramach projektu „Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkole branżowej I stopnia Eurospec poprzez utworzenie dwóch nowych kierunków”. Działanie 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach
kształcenia zawodowego. Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Formularz ofertowy

Załącznik 2

Załącznik 3