Harmonogram doradztwa zawodowego w miesiącu listopadzie

Tytuł projektu: „Twoja perspektywa” Nr projektu POWR.01.03.01-00-0074/18-00 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Organizator: Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej w Szczecinie

Imię i nazwisko Doradcy zawodowego: Izabela Mosakowska

Rodzaj wsparcia: Doradztwo zawodowe – Opracowanie Indywidualnego Planu Działania

L.p.

Data

Dzień tygodnia

Od                    Do

Liczba godzin

Rodzaj wsparcia

1

05.11.2019

wtorek

8:00

10:30

2,5

Doradztwo zawodowe – Opracowanie Indywidualnego Planu Działania

2

05.11.2019

wtorek

10:45

12:15

2,5

Doradztwo zawodowe – Opracowanie Indywidualnego Planu Działania

3

06.11.2019

środa

8:00

10:30

2,5

Doradztwo zawodowe – Opracowanie Indywidualnego Planu Działania

4

08.11.2019

piątek

8:00

10:30

2,5

Doradztwo zawodowe – Opracowanie Indywidualnego Planu Działania

RAZEM: 10h