Szkolenie  w zawodzie  elektryk w dniach  04.10.2019 r.  –  31.10.2019 r.

miejsce realizacji zajęć:

ul. Bohaterów Warszawy 17, 72-300 Choszczno

Organizator: 

Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej

ul. Mickiewicza 47, 70-385 Szczecin

Szkolenie „Elektryk” ZAJĘCIA TEORETYCZNE

Wykładowca: Bogdan Stróżewski – zajęcia teoretyczne

 

Nazwa modułu

Zajęcia
teoretyczne (ilość godzin przypadająca na 1 osobę)

Zajęcia
praktyczne (ilość godzin przypadająca na 1 osobę)

Zajęcia teoretyczne

53 h

 

Zajęcia praktyczne

 

97 h

 

Lp.

PRZEDMIOT

Data

Dzień

Godziny

1.   

Wykłady-

– Bezpieczeństwo i Higiena Pracy przy wykonywaniu prac elektroenergetycznych – 6 h

 

4.10.2019

Piątek

6 h

8.00-13.15

2.   

Wykłady: 

– Zasady i wymagania bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej oraz umiejętność udzielania pierwszej pomocy – 5 h

7.10.2019

Poniedziałek

5 h

8.00-13.15

3.   

Wykłady:

– Zasady budowy, działania oraz warunki techniczne obsługi urządzeń, instalacji i sieci – 6h

8.10.2019

Wtorek

6 h

8.00-13.15

4.   

Wykłady-

– Zasady budowy, działania oraz warunki techniczne obsługi urządzeń, instalacji i sieci – 6h

9.10.2019

Środa

6 h

8.00-13.15

5.   

Wykłady:

– Zasady budowy, działania oraz warunki techniczne obsługi urządzeń, instalacji i sieci – 6h

10.10.2019

Czwartek

6 h

8.00-13.15

6.   

Wykłady:

– Zasady eksploatacji oraz instrukcje eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci -6h

11.10.2019

Piątek

6 h

8.00-13.15

7.   

Wykłady:

– Zasady eksploatacji oraz instrukcje eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci – 6

14.10.2019

Poniedziałek

6 h

8.00-13.15

8.   

Wykłady:

– Zasady eksploatacji oraz instrukcje eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci – 6 h

 

15.10.2019

Wtorek

6 h

9.00-14.15

9.   

Wykłady:

– Zasady i warunki wykonywania prac kontrolno-pomiarowych i montażowych – 6h

 

16.10.2019

środa

6 h

8.00-13.15

RAZEM ZAJĘCIA TEORETYCZNE                                                                                                                                 

53 h