EGZAMIN CZELADNICZY W ZAWODZIE KOSMETYCZKA dla Słuchaczy kierunku Opiekun Medyczny

STAŻE UCZNIOWSKIE
11 maja 2021
Doradztwo zawodowe dla uczestników projektu „EUROSPEC SZKOŁA PRZYSZŁOŚCI”
26 maja 2021

EGZAMIN CZELADNICZY W ZAWODZIE KOSMETYCZKA dla Słuchaczy kierunku Opiekun Medyczny

EGZAMIN CZELADNICZY W ZAWODZIE KOSMETYCZKA dla Słuchaczy kierunku Opiekun Medyczny w ramach projektu:

„Podniesienie jakości kształcenia w Zachodniopomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie poprzez wdrożenie kompleksowego programu wsparcia opartego na potrzebach współczesnego rynku pracy” odbędzie się 19 czerwca 2021 r. (sobota) w siedzibie ZCKZiU przy ul. W. Broniewskiego 13 w Szczecinie.

Egzamin czeladniczy_OM – pobierz plik