Harmonogram działań dla gr. 3 i 4

 

Harmonogram działań dla gr. 3 i 4 planowanych do realizacji w roku szkolnym 2021/2022 w ramach projektu „Podniesienie jakości kształcenia w Zachodniopomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie poprzez wdrożenie kompleksowego programu wsparcia opartego na potrzebach współczesnego rynku pracy”

Nr zadania

Nazwa zadania

Planowany termin realizacji zadania dla gr. 3 i 4

5

Kurs kosmetyczki dla uczniów

XI.2021 – VI.2022

5

Kurs podologa dla uczniów

XI.2021 – II. 2022

6

Staże uczniowskie

VI – VIII.2022

7

Doradztwo edukacyjno-zawodowe

II – IV.2022

 

Beneficjent zastrzega możliwość dokonywania zmian w niniejszym harmonogramie z przyczyn losowych niezależnych od Beneficjenta.