Lista rankingowa kandydatów przyjętych do udziału w Projekcie

Lista rankingowa kandydatów przyjętych do udziału w Projekcie
Podniesienie jakości kształcenia w Zachodniopomorskim Centrum Kształcenia zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie poprzez wdrożenie kompleksowego programu wsparcia opartego na potrzebach współczesnego rynku pracy”.

Nauczyciele:

Lista rankingowa_N_ZCKZiU – pobierz plik