Rekrutacja 2019/2020

 
Rekrutacja na rok akademicki 2019/2020, zapraszamy do logowania się w systemie eRekrutacja


KOSMETOLOGIA PEDAGOGIKA STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE ZARZĄDZANIE  

Wykaz wymaganych dokumentów od kandydata na studia:

 1. Ankieta osobowa (dokument generuje system zapisów online, następnie wydrukuj i podpisz)
 1. Umowa określająca warunki odpłatności za studia i usługi edukacyjne – 2 egzemplarz
 2. Kserokopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu)
 3. Kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej (w przypadku nowej matury), (oryginał do wglądu)
 1. Kserokopia dyplomu – dot. studiów II stopnia (oryginał do wglądu)
 2. Kserokopia suplementu do dyplomu - dot. studiów II stopnia (oryginał do wglądu)
 3. Kserokopia odpis aktu małżeństwa (w przypadku innego nazwiska na świadectwie dojrzałości lub dyplomie)
 4. 2 podpisane kolorowe zdjęcia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm
 5. Dowód wniesienia opłaty wpisowej na konto uczelni

Rachunek bankowy: 22 1240 1864 1111 0000 2205 8805

Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej

Adama Mickiewicza 47

70-385 Szczecin

10. Dowód osobisty do wglądu

 
ZAPISZ SIĘ NA STUDIA KROK PO KROKU
 

Instrukcja studia I stopnia:

KROK 1.

Wybierz studia i zapisz się online 

REKRUTACJA ELEKTRONICZNA

KOSMETOLOGIA, ZARZĄDZANIE, STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

Warunkiem przyjęcia na wybrany kierunek jest dostarczenie kompletu dokumentów. Decyduje kolejność zgłoszeń.

KROK 2.

Skompletuj dokumenty

 • Ankieta osobowa (dokument generuje system zapisów online, następnie wydrukuj i podpisz)
 • Umowa określająca warunki odpłatności za studia i usługi edukacyjne – 2 egzemplarz
 • Kserokopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu)
 • Kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej (w przypadku nowej matury), (oryginał do wglądu)
 • Kserokopia odpis aktu małżeństwa (w przypadku innego nazwiska na świadectwie dojrzałości lub dyplomie)
 • 2 podpisane kolorowe zdjęcia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm
 • Dowód wniesienia opłaty wpisowej na konto uczelni

Rachunek bankowy: 22 1240 1864 1111 0000 2205 8805

Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej

Adama Mickiewicza 47

70-385 Szczecin

 • Dowód osobisty do wglądu

KROK 3.

Dostarcz dokumenty do Biura Rekrutacji, w terminie do 14 dni od daty rejestracji online (Rektorat pokój 112)

 
 

Instrukcja studia II stopnia:

KROK 1.

Wybierz studia i zapisz się online 

REKRUTACJA ELEKTRONICZNA

KOSMETOLOGIA, ZARZĄDZANIE, STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

Warunkiem przyjęcia na wybrany kierunek jest dostarczenie kompletu dokumentów. Decyduje kolejność zgłoszeń.

KROK 2.

Skompletuj dokumenty

 • Ankieta osobowa (dokument generuje system zapisów online, następnie wydrukuj i podpisz)
 • Umowa określająca warunki odpłatności za studia i usługi edukacyjne 2 egzemplarz
 • Kserokopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu)
 • Kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej (w przypadku nowej matury) (oryginał do wglądu)
 • Kserokopia dyplomu (oryginał do wglądu)
 • Kserokopia suplementu do dyplomu (oryginał do wglądu)
 • Kserokopia odpis aktu małżeństwa (w przypadku innego nazwiska na świadectwie dojrzałości lub dyplomie).
 • 2 podpisane kolorowe zdjęcia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm

Dowód wniesienia opłaty wpisowej na konto uczelni

Rachunek bankowy: 22 1240 1864 1111 0000 2205 8805

Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej

Adama Mickiewicza 47

70-385 Szczecin

 • Dowód osobisty do wglądu

KROK 3.

Dostarcz dokumenty do Biura Rekrutacji, w terminie do 14 dni od daty rejestracji online (Rektorat pokój 112)