Nasza misja

Misją Wyższej Szkoły Integracji Europejskiej jest być uczelnią przyjazną studentowi, oferującą nowoczesne wykształcenie o jak najwyższej jakości.

Misja ta realizowana jest poprzez kształtowanie wśród studentów twórczych osobowości oraz umiejętności zdobywania potrzebnej wiedzy a także poprzez wysoką jakość kształcenia i elastyczny system nauczania. Jakość dotyczy w równej mierze wyników kształcenia i rozwoju każdego studenta, podnoszenia poziomu jakości pracy uczelni i procesu kształcenia oraz spełnienia krajowych i międzynarodowych standardów kształcenia.
Dokładamy wszelkich starań, aby tworzyć uczelnię, która poprzez wysoką jakość działania w pełni satysfakcjonuje naszych studentów i pracowników. Dążymy w naszych działaniach do profesjonalnego kształcenia wysoko wykwalifikowanych kadr zgodnie z potrzebami rozwijającej się gospodarki naszego regionu a ponadto wspieramy rozwój regionu i dobrobyt jego mieszkańców poprzez kształcenie, bez konieczności wyjazdu do innych ośrodków akademickich. Umożliwiamy tym samym kształcenie młodzieży pochodzącej z rodzin niezamożnych, której warunki finansowe nie pozwalają na podejmowanie studiów w innych ośrodkach akademickich. Oferta edukacyjna WSIE nie ogranicza się tylko do ludzi młodych ale jest kierowana do wszystkich grup wiekowych w uznaniu wartości kształcenia i pogłębiania wiedzy przez całe życie. WSIE przygotowuje specjalistów w wielu dziedzinach aktywności społecznej, kulturalnej, menedżerów zdolnych do zarządzania przedsiębiorstwami i instytucjami w warunkach gospodarki rynkowej ukształtowanych zgodnie z wymogami Unii Europejskiej.
Misję realizujemy przy udziale odpowiednio dobranej kadry naukowo-dydaktycznej. Jej trzon stanowią wieloletni pracownicy naukowi o uznanej pozycji. Pozostajemy w przekonaniu, że wyposażamy naszych studentów w specjalistyczną wiedzę umożliwiającą sprawne i elastyczne działanie w nowoczesnej gospodarce, która pomaga im zdobyć lepsze miejsca pracy. Ponadto, zapewniamy im dostęp do narzędzi, dzięki którym mogą się rozwijać w wybranym przez siebie kierunku.

Pragniemy, aby dyplom naszej Uczelni stanowił nieprzemijającą wartość, był powodem do dumy i satysfakcji nie tylko w dniu ukończenia studiów, ale i w późniejszym codziennym życiu zawodowym. Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej w Szczecinie kieruje się ideą uczelni otwartej, w której każdy znajdzie dla siebie możliwości rozwoju i twórczej pracy