Założyciel

Założycielem Wyższej Szkoły Integracji Europejskiej jest InBit - Grupa edukacyjna. Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych InBIT powstał w 1995 roku. Stałą cechą pracy instytutu jest rozwój i poszerzanie oferty o nowe produkty zorientowane głównie na usługi rynku pracy, szkolenia informatyczne oraz nauczanie języków obcych. Do sztandarowych przedsięwzięć Instytutu należy niewątpliwie utworzenie w 1999 roku Wyższej Szkoły Integracji Europejskiej (pierwszej wyższej uczelni zawodowej, kształcącej kadry menedżerskie, przygotowane do pracy w standardach Unii Europejskiej). W roku 2001 "InBIT" stał się jedynym na Pomorzu Zachodnim licencjonowanym Centrum Egzaminacyjnym Goethe Institut Inter Nationes (GIIN).
Rok 2002 przyniósł nową inicjatywę. Powstała Szczecin International School (SIS) - Szkoła Podstawowa, Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące. Trzy szkoły angielskojęzyczne o uprawnieniach publicznych "pod jednym dachem", kształcące dzieci i młodzież w oparciu o międzynarodowe standardy IBO (organizacji afiliowanej przy ONZ) - to jedyne takie przedsięwzięcie w Europie Środkowowschodniej. Od 2009 roku przy SIS powstał IKS - International Kindergarden of Szczecin
Obecnie Grupa Edukacyjna InBIT oferuje usługi edukacyjne dla każdego wieku. Od wieku przedszkolnego przez wszystkie szczeble edukacji, aż po szeroki wachlarz kursów dla dorosłych. W ramach grupy zatrudnionych jest około 130 pracowników o wysokich kwalifikacjach, umożliwiających podejmowanie zadań o zasięgu lokalnym, regionalnym jak i międzynarodowym.