Warsztaty ICT czynnikiem rozwoju kompetencji cyfrowych oraz aktywizacji społeczno- zawodowej

Projekt „Warsztaty ICT czynnikiem rozwoju kompetencji cyfrowych oraz aktywizacji społeczno- zawodowej

Celem projektu „Warsztaty ICT czynnikiem rozwoju kompetencji cyfrowych oraz aktywizacji społeczno- zawodowej” jest podniesienie kompetencji cyfrowych u minimum 112 mieszkańców woj. zachodniopomorskiego w wyniku udziału w szkoleniach komputerowych do 30.06.2020r.

Wsparciem będzie objętych 140 mieszkańców województwa zachodniopomorskiego (w tym 80 kobiet). Do projektu szczególnie zapraszamy osoby niepełnosprawne oraz w wieku 50 lat i więcej.

Grupę docelową stanowi 140 osób (w tym 80 kobiet):

– osoby niepełnosprawne – 84 osoby,

– osoby w wieku 50 lat i więcej – 28 osób,

– pozostałe osoby – 28 osób,

Uczestnicy będą mieli możliwość skorzystania z następujących szkoleń:

  1. Projektant stron internetowych – 84h (m.in. HTML, CSS- praktyczny projekt, narzędzia dla WEB developera) (4 edycje)
  2. Multimedia – 60h (m.in. wykonywanie proj. multimedialnych przeznaczonych do publikacji w Internecie) (2 edycje)
  3. Grafika komputerowa – 60h (Webdesign w grafice, Tworzenie nowoczesnego layoutu, Eksport grafiki na potrzeby Internetu) (4 edycje)
  4. Podstawy komputera i Internetu wraz z pakietem biurowym Office – 84h (wstęp do pracy na komputerze, podstawy pracy w Internecie, edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny)
    (4 edycje)

Na potrzeby projektu zostanie również opracowany program kształcenia oraz 4 szkolenie e-learningowe.

Zajęcia będą prowadzone w Wyższej Szkole Integracji Europejskiej w Szczecinie przy ul. Adama Mickiewicza 47. Grupy będą liczyły po 10 osób, szkolenia będą prowadzone przez 14 dni po 6h dla szkoleń 84 h oraz 10 dni po 6 h dla szkoleń 60 h, podczas zajęć zapewniony będzie obiad. Aby ułatwić dostęp do projektu dla osób niepełnosprawnych będzie można skorzystać z pomocy opiekuna osoby niepełnosprawnej. Dla uczestników dojeżdżających spoza Szczecina przewidziany jest zwrot kosztów dojazdu na szkolenia.

Terminy zajęć V.2019 – III.2020