Edit
Stawiamy na praktykę!

Współpracujemy z wysoko wykwalifikowaną kadrą. Tworzą ją pracownicy naukowo – dydaktyczni uczelni a także uznani praktycy i specjaliści z różnych dziedzin, z instytucji publicznych i firm partnerskich. Wykorzystując swoje doświadczenia zawodowe, pokazują praktyczny wymiar wiedzy i umiejętności zdobywanych w trakcie kształcenia. Wszystko po to, aby teoria zawsze szła w parze z praktyką. Dzięki współpracy WSIE z instytucjami publicznymi i prywatnymi firmami będziesz miał możliwość odbycia praktyk studenckich w miejscu, które może się stać Twoim przyszłym miejscem pracy.

10 lutego 2016 odwiedzili nas przedstawiciele Ukraińsko-Polskiej Uczelni Wyższej „Uniwersytet Środkowoeuropejski” z Kijowa.

Podczas spotkania podpisano umowę o współpracy, która zaowocuje m.in.:
– zapewnieniem studentom z Ukrainy możliwości równoległego studiowania w WSIE i zdobycia po ukończeniu Uniwersytetu drugiego dyplomu z naszej uczelni.
– utworzeniem wspólnej rady naukowo-metodycznej, składającej się z czołowych specjalistów odpowiednich dziedzin.

Umowę podpisali: ze strony WSIE JM Rektor prof. dr hab. Richard Merk, ze strony ukraińskiej: JM Rektor doc. dr Michajł Iwanowicz Moldowanow.

Bardzo się cieszymy na tę współpracę!