Dokumenty do pobrania

Wzory podań:


Wzory umów:

Studia pierwszego stopnia:

  • Wzór umowy określającej warunki odpłatności za studia i usługi edukacyjne w WSIE – plik do pobrania

Studia podyplomowe

  • Wzór umowy określającej warunki odpłatności za studia i usługi edukacyjne w WSIE – plik do pobrania

Podania i dokumenty dotyczące praktyk:


Podania i dokumenty dotyczące obron:

  • Podanie o przedłużenie terminu obrony – pobierz plik WORD
  • Podanie o przedłużenie terminu obrony – pobierz plik PDF
  • Regulamin przygotowania pracy licencjackiej i magisterskiej oraz przeprowadzania egzaminu dyplomowego w Wyższej Szkole Integracji Europejskiej w Szczecinie – pobierz plik (.pdf)
  • Wzór strony tytułowej pracy licencjackiej/magisterskiej – pobierz plik
  • Oświadczenia dyplomanta (w każdym egz. pracy za stroną tytułową) – pobierz plik
  • Oświadczenie o wyrażenie zgody na poddanie wykonanej pracy procedurze antyplagiatowanej (jeden egz. załączony do płyty) – pobierz plik

Wnioski stypendialne