Procedura zgłaszania oferty do Biura Karier WSIE

Wszystkie oferty zgłaszane do Biura powinny być zamieszczane na stronie internetowej Uczelni w zakładce Biuro Karier.

 

Aby umieścić ofertę pracy, prosimy przesłać ją w wersji elektronicznej (Word) na adres mailowy Biura Karier.

Zamieszczanie ofert w bazie jest nieodpłatne. Ogłoszenia zamieszczone zostaną na stronie Biura Karier oraz stronie głównej WSIE.pl.

kontakt: biuro.karier@wsie.pl

Jeżeli otrzymamy ofertę to wykorzystamy ją do dodatkowej promocji wysyłając maile do  potencjalnie wskazanych/lub przez nas identyfikowanych jednostek WSIE, kół naukowych, samorządów studenckich. Wykorzystamy ją również w dodatkowej promocji m.in. na targach pracy i innych wydarzeniach organizowanych przez Biuro Karier WSIE.