Rekrutacja na studia podyplomowe na rok akademicki 2023/2024, zapraszamy do logowania się w systemie eRekrutacja

Porozmawiajmy o Twojej przyszłości

Małgorzata Dębska

Specjalista ds. rekrutacji

Tel.:  +48 508 015 416

Rachunek bankowy: 22 1240 1864 1111 0000 2205 8805

Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej
Adama Mickiewicza 47
70-385 Szczecin

 

W związku zaistniałą sytuacją zapisz się na studia bez wychodzenia z domu,  sprawnie i bezpiecznie. W pierwszej kolejności zrekrutuj się online wypełniając wszystkie wymagane pola w ankiecie osobowej. Następnie skompletuj dokumenty, opłać wpisowe i wyślij do nas dokumenty Pocztą Polską lub kurierem. Oryginały świadectw oraz dowód osobisty  do wglądu w chwili podpisywania umowy określającej warunki odpłatności za studia i usługi edukacyjne. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Zwrot opłaty rekrutacyjnej

 • Kandydatowi przysługuje – na jego wniosek – zwrot opłaty rekrutacyjnej  w przypadku:

  • gdy kierunek studiów nie został uruchomiony z powodu niewystarczającej liczby kandydatów.

  Zwrot opłaty rekrutacyjnej zleca Specjalista ds. Rekrutacji po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego, na podstawie pisemnego, podpisanego przez kandydata podania, przesłanego pocztą tradycyjną na adres Biura ds. Rekrutacji WSIE. W podaniu, musi zostać podany nr konta do przelewu zwrotu opłaty.

  UWAGA! Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej w Szczecinie nie ponosi odpowiedzialności za błędne wypełnienie pól formularzy danych, ich niewypełnienie lub podanie informacji nieprawdziwych oraz niezałączenie wymaganych dokumentów przez kandydata na osobistym koncie rejestracyjnym.

  UWAGA! Wiadomości umieszczone na osobistym koncie rejestracyjnym kandydata uznaje się za dostarczone i wiążące go. WSIE nie ponosi odpowiedzialności za skutki niezapoznania się kandydata z wiadomościami umieszczonymi na jego osobistym koncie rejestracyjnym.

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA PODYPLOMOWE KROK PO KROKU

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA PODYPLOMOWE

 • Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych pierwszego lub drugiego stopnia (oryginał do wglądu)
 • Kserokopia suplementu do dyplomu (oryginał do wglądu)
 • Dowód wniesienia opłaty wpisowej:

Rachunek bankowy: 22 1240 1864 1111 0000 2205 8805
Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej
Adama Mickiewicza 47
70-385 Szczecin
„z dopiskiem studia podyplomowe”