Pierwsze takie jednostki powstały właśnie w Wielkiej Brytanii przy renomowanych i liczących się uniwersytetach po II wojnie światowej pod nazwą Career Services. Wówczas uczelnie wyższe nie wykazywały dużego zainteresowania sytuacją swoich studentów i absolwentów. Jednakże, gdy szkolnictwo wyższe zyskało status edukacji masowej, konieczne było powołanie specjalnych placówek, które pomagały absolwentom podjąć pracę w ich zawodzie.

Brytyjskie biura karier przez wiele lat swojej działalności wypracowały sobie wysokie standardy usług, dzięki którym zdobyły mocną pozycję w systemie pozyskiwania zatrudnienia. Należy zwrócić uwagę, że angielskie słowo career oznacza nie tylko sukces zawodowy, ale także po prostu rozwój zawodowy, oferując stanowiska pracy zarówno dla konserwatora powierzchni płaskich jak i dyrektora banku.

Obecnie instytucje te zajmują się przede wszystkim zawodową promocją studentów i absolwentów uczelni wyższych, służą pomocą w funkcjonowaniu na rynku pracy, kładąc nacisk na poradnictwo zawodowe oraz wyznaczanie dalszej ścieżki zawodowej studentów w oparciu o przeprowadzane testy psychologiczne. Ponad to w zakres ich funkcji wchodzi również współpraca z firmami, ich filiami w kraju i zagranicą, fundacjami, różnymi stowarzyszeniami oraz uczestnictwo w ogólnokrajowych badaniach statystycznych sytuacji zawodowych absolwentów.

Do biur karier zgłaszać się mogą studenci, natomiast absolwenci kierowani się do krajowego systemu poradnictwa pracy tzw. biur pracy. Sieć biur brytyjskich AGCAS zajmuje się zbieraniem i porządkowaniem informacji nt. poszczególnych zawodów i pracodawców. Przy Ministerstwie Edukacji w Wielkiej Brytanii działa również agencja HESA, której zadaniem jest m. in. prowadzenie statystyk stopnia zatrudnienia absolwentów uczelni brytyjskich oraz w poszczególnych zawodach.