Projekty dofinansowane przez Unię Europejską realizowane przez Wyższą Szkołą Integracji Europejskiej:

„Twórczy PROGRAMator Wspólnego Czasu – Kursy MOOC dla rodziców chcących uczyć przez zabawę swoje dzieci podstaw programowania”

Więcej...

Eurospec Szkoła Przyszłości

Więcej...

Podniesienie jakości kształcenia w Zachodniopomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie poprzez wdrożenie kompleksowego programu wsparcia opartego na potrzebach współczesnego rynku pracy

Więcej...

Twoja perspektywa

Więcej...

Warsztaty ICT czynnikiem rozwoju kompetencji cyfrowych oraz aktywizacji społeczno- zawodowej

Więcej...

Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkole branżowej I stopnia EUROSPEC poprzez utworzenie dwóch nowych kierunków kształcenia

Strona projektu…

Wzrost jakości kształcenia zawodowego
w Szkole Branżowej I Stopnia EUROSPEC
na kierunku Fotograf i Fryzjer

Więcej…

Nie obawiaj się programować, to nie takie trudne – kompleksowe wsparcie uczniów i nauczycieli w zakresie nauki programowania

Czytaj więcej...

Praktyczna szkoła zawodu

Czytaj więcej…

Zajęcia z filozofii procesem wspierającym nauczanie w gimnazjach

Czytaj więcej…

Zajęcia z filozofii procesem wspierającym nauczanie w szkołach ponadgimnazjalnych

Czytaj więcej…