Aktualne Projekty

„ZDROWI I AKTYWNI PRACOWNICY”

ue

Eurospec Szkoła Przyszłości

Podniesienie jakości kształcenia w Zachodniopomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie poprzez wdrożenie kompleksowego programu wsparcia opartego na potrzebach współczesnego rynku pracy

Projekty Zakończone

„Twórczy PROGRAMator Wspólnego Czasu – Kursy MOOC dla rodziców chcących uczyć przez zabawę swoje dzieci podstaw programowania”

Twoja perspektywa

Warsztaty ICT czynnikiem rozwoju kompetencji cyfrowych oraz aktywizacji społeczno- zawodowej

Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkole branżowej I stopnia EUROSPEC poprzez utworzenie dwóch nowych kierunków kształcenia

Wzrost jakości kształcenia zawodowego
w Szkole Branżowej I Stopnia EUROSPEC
na kierunku Fotograf i Fryzjer

Nie obawiaj się programować, to nie takie trudne – kompleksowe wsparcie uczniów i nauczycieli w zakresie nauki programowania

Praktyczna szkoła zawodu

Praktyczna szkoła zawodu

Zajęcia z filozofii procesem wspierającym nauczanie w gimnazjach

Zajęcia z filozofii procesem wspierającym nauczanie w szkołach ponadgimnazjalnych