Ministerstwo Edukacji w Finlandii podjęło decyzję o utworzeniu biur karier na wszystkich uczelniach wyższych. Stanowią one integralny element struktur uczelni oraz do niedawna finansowane były przez ministerstwo. Istotny jest fakt, że wysokość środków finansowych oraz dotacji dla uczelni, przeznaczanych przez ministerstwo, uzależniona jest od sukcesów i osiągnięć absolwentów na rynku pracy oraz od wskaźnika zatrudnialności. Natomiast jednym z głównych zadań fińskich biur karier, poza doradztwem zawodowym i pomocą absolwentom, jest właśnie wyznaczanie tych wskaźników i kontrolowanie sytuacji zawodowej absolwentów. Stąd konieczność powołania tychże jednostek.

Działalność biur karier w Niemczech ma charakter bardziej informacyjny niż doradczy. W kraju tym istnieje obowiązek odbycia przez studenta semestralnych bądź rocznych praktyk oraz zaliczenia kursów zawodowych szybkiego pisania na klawiaturze, kursów komputerowych przez studentów kierunków niezawodowych tj. biologia, geografia, historia lub filozofia. W tym celu powołane zostały właśnie te jednostki uczelniane, które pomagają absolwentom znaleźć pracę, zaś studentom oferują wszelkiego rodzaju kursy i szkolenia zawodowe oraz ściśle współpracują z pracodawcami.

Biura karier w krajach takich jak Francja, Włochy, Hiszpania, Grecja, a także Polska objęte są wieloma programami edukacyjnymi Unii Europejskiej, które poruszają problematykę doradztwa zawodowego. Ich głównymi priorytetami jest ułatwianie wchodzenia na rynek pracy jak również wyrównywanie możliwości zawodowych. Dzięki znacznego wsparcia finansowego ze strony Unii Europejskiej każdego roku, jednostki te mają duże możliwości poszerzania zakresu swojej działalności.