Plany zajęć studiów stacjonarnych

Prosimy o sprawdzanie planów zajęć przed każdym zjazdem.

Studia I stopnia:

Kierunek: KOSMETOLOGIA

Studia stacjonarne

Semestr letni

Rok: 1 sem. 2

Plan zajęć 


Rok: 2 sem. 4

Plan zajęć


Rok: 3 sem. 6

Plan zajęć