Przypominamy, że wymogiem niezbędnym do opuszczenia studenta do obrony pracy dyplomowej oraz zakończenia studiów jest zaliczenie wszystkich przedmiotów przewidzianych programem nauczania oraz odbycie praktyk studenckich.

Przed przystąpieniem do egzaminu dyplomowego należy złożyć dokumenty:
 • Indeks i kartę okresowych osiągnięć studenta ze wszystkimi wpisami.
 • Pracę dyplomową w trzech egzemplarzach:
 • - jeden egzemplarz pracy zapisany dwustronnie, zaakceptowany przez promotora na stronie tytułowej,
  - dwa egzemplarze pracy zapisane jednostronnie,
 • Elektroniczną wersję pracy dyplomowej w pliku formatu DOC (Microsoft Word ) na nośniku CD; treść pracy musi być zawarta w jednym pliku ( podpisaną : imię i nazwisko, nr albumu, temat pracy dyplomowej)
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na poddanie wykonanej pracy procedurze antyplagiatowej (załączony do płyty)
 • 5 zdjęć dyplomowych (format 65x45 mm).


 • Komplet dokumentów do egzaminu licencjackiego / magisterskiego należy złożyć na dwa tygodnie przed planowanym terminem obrony.

  W każdym egzemplarzu pracy należy umieścić oświadczenie potwierdzające samodzielne napisanie pracy (za stroną tytułową).
  ________________________________________
  Studenci, którzy nie przystąpią do egzaminu licencjackiego / magisterskiego w terminie będą mogli do niego przystąpić we wrześniu 2019 r.

  Deklarację przystąpienia do obrony pracy licencjackiej / magisterskiej we wrześniu należy składać w dziekanacie WSIE do dnia 10.07.2019 roku wraz z indeksem.

  Zagadnienia na egzamin licencjacki


  Kierunek: Stosunki międzynarodowe

  Specjalność: Międzynarodowe bezpieczeństwo publiczne
 • Pytania kierunkowe
 • Pytania specjalnościowe

 • Kierunek: Zarządzanie

  Specjalność: Psychologia w zarządzaniu organizacjami
 • Pytania kierunkowe
 • Pytania specjalnościowe

 • Kierunek: Pedagogika

 • Pytania kierunkowe
 • Pytania specjalnościowe

 • Kierunek: Kosmetologia

 • Pytania kierunkowe
 • Pytania specjalnościowe

 • Zagadnienia na egzamin magisterski

  Kierunek: Stosunki międzynarodowe


 • Pytania kierunkowe
 • Pytania specjalnościowe
 • Zagadnienia seminaryjne:
 • dr Marzena Anna Wasilewska


 • Wszelkie dokumenty dotyczące egzaminu dyplomowego znajdują się w zakładce Dokumenty do pobrania.