PEDAGOGIKA – POZYTYWNA OCENA PKA !!!

Nowy kierunek studiów: PEDAGOGIKA w Wyższej Szkole Integracji Europejskiej otrzymał pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Uchwałą z dnia 25 czerwca 2015 roku Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej wydało pozytywną ocenę w sprawie nadania uprawnień Wyższej Szkole Integracji Europejskiej w Szczecinie do prowadzenia kształcenia na kierunku „pedagogika” na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym. Uchwała weszła w życie z dniem jej podjęcia tj. 25 czerwca br. Kształcenie będzie odbywało się w systemie stacjonarnym/dziennym oraz niestacjonarnym/zaocznym.

Wiodącą specjalnością na tym kierunku będzie specjalność o nazwie „Asystent Seniora”.

 

ZAPRASZAMY DO ZAPISÓW!!!