Wpisy od prof. dr hab. I. Chrzanowskiego

Wpisy do indeksu, zaliczenia, egzaminy i konsultacje u prof. dr hab. I. Chrzanowskiego odbędą się 02.02.2016 (wtorek) 03.02.2016  (środa)  o godzinie 16.30 – sala 210.