Współpraca polsko-ukraińska

10 lutego 2016 odwiedzili nas przedstawiciele Ukraińsko-Polskiej Uczelni Wyższej „Uniwersytet Środkowoeuropejski” z Kijowa.

Podczas spotkania podpisano umowę o współpracy, która zaowocuje m.in.:
– zapewnieniem studentom z Ukrainy możliwości równoległego studiowania w WSIE i zdobycia po ukończeniu Uniwersytetu drugiego dyplomu z naszej uczelni.
– utworzeniem wspólnej rady naukowo-metodycznej, składającej się z czołowych specjalistów odpowiednich dziedzin.

Umowę podpisali: ze strony WSIE JM Rektor prof. dr hab. Richard Merk, ze strony ukraińskiej: JM Rektor doc. dr Michajł Iwanowicz Moldowanow.

Bardzo się cieszymy na tę współpracę!