Egzamin magisterski – Promotor prof. zw. dr hab. Wiesław Burger

Egzamin magisterski u prof. zw. dr hab. Wiesława Burgera odbędzie się 20 lutego br., o godzinie 14.00