Statut Uczelni – pobierz plik

 

Regulaminy:

  • Regulamin studiów – pobierz plik
  • Regulamin odpłatności za studia – pobierz plik
  • Regulamin studiów podyplomowych – pobierz plik
  • Regulamin samorządu studenckiego – pobierz plik
  • Regulamin obliczania punktów ECTS – pobierz plik
  • Regulamin praktyk studenckich – pobierz plik
  • Regulamin przygotowania pracy licencjackiej i magisterskiej oraz przeprowadzania egzaminu dyplomowego w Wyższej Szkole Integracji Europejskiej w Szczecinie – pobierz plik (.pdf)
  • Regulamin Akademickiego Biura Karier – pobierz plik

Zarządzenia Kanclerza Wyższej Szkoły Integracji Europejskiej w Szczecinie

  • Zarządzenie Kanclerza w sprawie wysokości i trybu opłat za studia I stopnia w roku akademickim 2022/2023 – pobierz plik