Statut Uczelni – pobierz plik

Uchwała Senatu – pobierz plik

Regulaminy:

 • Regulamin studiów – pobierz plik
 • Regulamin odpłatności za studia – pobierz plik
 • Regulamin studiów podyplomowych – pobierz plik
 • Regulamin samorządu studenckiego – pobierz plik
 • Regulamin obliczania punktów ECTS – pobierz plik
 • Regulamin praktyk studenckich – pobierz plik
 • Regulamin przygotowania pracy licencjackiej i magisterskiej oraz przeprowadzania egzaminu dyplomowego w Wyższej Szkole Integracji Europejskiej w Szczecinie – pobierz plik (.pdf)
 • Regulamin Akademickiego Biura Karier – pobierz plik

Zarządzenia Kanclerza Wyższej Szkoły Integracji Europejskiej w Szczecinie

 • Zarządzenie nr 52 Kanclerza  w sprawie wysokości i trybu opłat za studia I stopnia w roku akademickim 2016/2017 –pobierz plik
 • Zarządzenie nr 53 Kanclerza  w sprawie wysokości i trybu opłat za studia II stopnia w roku akademickim 2016/2017– pobierz plik
 • Zarządzenie nr 54 Kanclerza  w sprawie wysokości i trybu opłat za studia podyplomowe:Kierunek – doradztwo zawodowe , bezpieczeństwo i higiena pracy  w roku akademickim 2016/2017 –pobierz plik
 • Zarządzenie nr 63 Kanclerza  w sprawie wysokości i trybu opłat za studia I stopnia dla studentów którzy zmieniają kierunek studiów w trakcie cyklu kształcenia – pobierz plik
 • Zarządzenie nr 64 Kanclerza  w sprawie wysokości i trybu opłat na pierwszym roku studiów w roku akademickim 2017/18 na kierunku Kosmetologia – pobierz plik
 • Zarządzenie nr 65 Kanclerza  w sprawie wysokości i trybu opłat na pierwszym roku studiów w roku akademickim 2017/18 na kierunku Kosmetologia – pobierz plik
 • Zarządzenie nr 66 Kanclerza  w sprawie wysokości i trybu opłat na pierwszym roku studiów w roku akademickim 2017/18 na kierunku Kosmetologia – pobierz plik