Dlaczego WSIE?

Stawiamy na praktykę

Współpracujemy z wysoko wykwalifikowaną kadrą. Tworzą ją pracownicy naukowo - dydaktyczni uczelni a także uznani praktycy i specjaliści z różnych dziedzin, z instytucji publicznych i firm partnerskich. Wykorzystując swoje doświadczenia zawodowe, pokazują praktyczny wymiar wiedzy i umiejętności zdobywanych w trakcie kształcenia. Wszystko po to, aby teoria zawsze szła w parze z praktyką. Dzięki współpracy WSIE z instytucjami publicznymi i prywatnymi firmami będziesz miał możliwość odbycia praktyk studenckich w miejscu, które może się stać Twoim przyszłym miejscem pracy.

Porozmawiajmy
+48 508 015 416

Zapisz się już dzisiaj!

Z nami czeka Cię świetlana przyszłość

Nowoczesny program kształcenia

Program studiów został przygotowany we współpracy z firmami i instytucjami gospodarczymi. Dzięki temu przekazujemy wiedzę, rozwijamy umiejętności i kompetencje, przygotowujemy do pracy zawodowej po studiach. Umożliwiamy zdobycie wykształcenia odpowiadającego aktualnym potrzebom rynku pracy w kraju i za granicą.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Intensywny rozwój przedsiębiorstw w obszarze województwa zachodniopomorskiego, a także powstawanie nowych jednostek gospodarczych powoduje wzrost zapotrzebowania na wykwalifikowaną kadrę zajmującą się szeroko pojętymi kwestiami bezpieczeństwa i higieny pracy. Jednocześnie przepisy prawa wymagają wysokiego profesjonalizmu od osób pełniących funkcję związane z zapewnieniem bezpieczeństwa i higieny pracy, nakładając obowiązek ukończenia studiów podyplomowych przez wszystkich pracowników służby BHP. Studia Podyplomowe oferowane przez Wyższą Szkołę Integracji Europejskiej w Szczecinie w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy stanowią odpowiedź na wyzwania jakie stawia nowoczesna gospodarka – przygotowują i dają uprawnienia do wykonywania zawodu starszego inspektora i specjalisty ds. bhp oraz zajmowania stanowisk kierowniczych w służbach bhp zgodnie z Rozporządzeniami Rady Ministrów w sprawie służby BHP z dnia 2 września 1997 r. oraz z dnia 2 listopada 2004 r.

Cel:

Celem Studiów jest przygotowanie słuchaczy do działalności zawodowej w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w warunkach gospodarki rynkowej, dynamicznych zmian technologii oraz prawnych aspektów funkcjonowania przedsiębiorstw.

Studia prowadzone są w formie kursu ogólnego z naciskiem na pogłębienie wiedzy w obszarze przedsiębiorstw usługowych i przemysłowych.

Adresaci:

Studia mogą podjąć wszyscy absolwenci wyższych uczelni niezależnie od profilu oraz specjalności ukończonych studiów, posiadający tytuł zawodowy: inżyniera, licencjata lub magistra. W szczególności studia zalecane są dla:

 • kadry menedżerskiej wyższego i średniego szczebla
 • pracowników służby BHP, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
 • kandydatów na stanowiska specjalistów BHP
 • osób związanych z systemem zarządzania bezpieczeństwem
 • osób zainteresowanych samodoskonaleniem i podnoszeniem własnych kwalifikacji

Korzyści:

Ukończenie studiów umożliwia wykonywanie zawodu starszego inspektora  i specjalisty ds. bhp oraz zajmowania stanowisk kierowniczych w służbach bhp zgodnie  z Rozporządzeniami Rady Ministrów w sprawie służby bhp z dnia 2 września 1997 r. oraz  z  dnia 2 listopada 2004  r. Absolwent  może podjąć zatrudnienie zarówno w przedsiębiorstwach prywatnych, jak i jednostkach publicznych (szkołach, urzędach, instytucjach).    

Absolwenci studiów będą mogli zajmować stanowiska menedżerów działów BHP,  specjalistów do spraw BHP, a także na własny rachunek prowadzić działalność usługową

związaną z szeroko pojętą tematyką bezpieczeństwa i higieny pracy. Ponadto w ramach wybranej ścieżki zawodowej absolwenci mogą zająć się profesjonalną działalnością edukacyjną zarówno w szkołach, przedsiębiorstwach prywatnych oraz publicznych.

Słuchacze zdobędą wiedzę zakresu m.in.: prawa i ochrony pracy, wypadków i chorób zawodowych, zagrożeń ze strony środowiska materialnego, metodyki oceny ryzyka zawodowego, systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, ergonomii w projektowaniu stanowisk roboczych oraz doskonalenia pedagogicznego. Ponadto słuchacze pogłębią swoją wiedzę o informacje z zakresu prowadzenia własnej działalności usługowej w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, a także rozszerzonego zakresu przedmiotów obejmującego tematykę bezpieczeństwa i higieny pracy w firmach takich jak: biura, hotele, restauracje, salony kosmetyczne, warsztaty, zakłady przemysłowe, przedsiębiorstwa budowlane i transportowe. W ramach studiów zostaną przeprowadzone również ćwiczenia związane z prowadzeniem profesjonalnych szkoleń oraz procesu edukacyjnego obejmującego szeroko pojęte bezpieczeństwo i higienę pracy.

Oferujemy:

 • nowoczesne programy nauczania,
 • koordynatora – opiekuna kierunku,
 • wykładowców z doświadczeniem praktycznym (wiedza ekspercka),
 • interaktywną formę zajęć – case studies, warsztaty,
 • przyjazną dla uczestnika organizacja studiów,
 • dogodny, ratalny system płatności,
 • wsparcie doradcy edukacyjnego – fachowe wsparcie w zakresie kierunku studiów, planowania kariery zawodowej czy własnej ścieżki rozwoju zawodowego.

Program:


Blok ogólny
 • Psychofizjologia pracy
 • Prawo pracy
 • Regulacje prawne z zakresu BHP
 • Ergonomia
 • Higiena pracy
 • Podstawy przedsiębiorczości w zakresie usługowej działalności BHP
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Etyka w pracy służb BHP
 • Warsztaty z zakresu prowadzenia szkoleń BHP
Blok specjalistyczny
 • Czynniki zagrożeń w środowisku pracy
 • Ochrona środowiska w działalności służby BHP
 • Wymagania BHP dotyczące budynków i pomieszczeń pracy
 • Ochrona przeciwpożarowa
 • System zarządzania bezpieczeństwem pracy i higieną pracy
 • Wypadki przy pracy i choroby zawodowe
 • Ocena ryzyka na stanowiskach pracy
 • Praktyka systemowego zarządzania
 • Podstawy przygotowania pedagogicznego
 • Profilaktyka lekarska i pierwsza pomoc
 • Organizacja pracy służby bhp

Terminarz:

 • miesiące nauki: 8
 • liczba godzin: 200
 • liczba zjazdów: 10 (sobota, niedziela)

Dokumenty:

 • Ankieta osobowa – pobierz (zalecamy rekrutację elektroniczną pod przyciskiem Rekrutacja)
 • Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych pierwszego lub drugiego stopnia (oryginał do wglądu)
 • Kserokopia suplementu do dyplomu (oryginał do wglądu)
 • Kserokopia odpisu aktu małżeńska (w przypadku innego nazwiska na dyplomie)
 • Dowód wniesienia opłaty wpisowej

Opłaty:

 • Wpisowe: 99,00 zł
 • Opłata za rok: 2 500,00 zł
 • Możliwość płatności semestralnej i miesięcznej.