HISTORIA

Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej istnieje od 1999 roku. Założycielem szkoły jest Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych „InBIT” – jedna z największych niemieckich instytucji edukacyjnych – obecnie członek fundacji Stiftung Bildung & Handwerk, z siedzibą w Paderborn (Niemcy).

Ambicją założyciela było utworzenie uczelni, która wykorzystując cały potencjał ze strony niemieckiej jak i polskiej, rozpocznie nowoczesne kształcenie kadr, dla potrzeb gospodarki i administracji, wszechstronnie przygotowanej do funkcjonowania w rzeczywistości Zjednoczonej Europy.

Nowoczesne warunki studiowania, program nauczania oparty na wzorcach europejskich, wiedza z zakresu zastosowania technik informatycznych i znajomość języków obcych – to standard obowiązujący w WSIE. Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej jest uczelnią aktywną we wszystkich sferach działalności: naukowej, społeczno-politycznej i międzynarodowej. Współpraca z licznymi partnerami w Europie stwarza warunki do ciągłego rozszerzania oferty o nowe formy studiów, praktyki i wymiany zagraniczne.

Zajęcia prowadzone są na WSIE w Szczecinie, przy ul. Mickiewicza 47.

Na terenie uczelni znajdują się nowoczesne kioski multimedialne oraz dostęp do bezpłatnego Internetu. Dzięki wdrożeniu innowacyjnych rozwiązań informatycznych m.in. aplikacji Wirtualny dziekanat – studenci w szybki i prosty sposób mogą dotrzeć do bieżących wydarzeń dotyczących życia WSIE. Zawsze aktualne plany zajęć, informacje o ocenach i terminach egzaminów, wewnętrzne forum uczelniane, bezpośredni dostęp do wykładowców i pracowników Uczelni, możliwość składania podań i sprawdzenia stanu realizacji zadań – to funkcjonalności systemu, które sprawiają, że komunikacja z uczelnią odbywa się w nowoczesny i sprawny sposób.

SŁOWO OD REKTORA

Magdalena Bihun Rektor

Rektor WSIE w Szczecinie

Dokonując wyboru uczelni oraz kierunku na którym chcecie studiować, podejmujecie decyzję będącą jedną z ważniejszych decyzji w Waszym życiu z uwagi na wybór uczelni wyższej i związaną z tym wyborem przyszłą drogę zawodową.

Wybierając Wyższą Szkołę Integracji Europejskiej kreujecie swoją przyszłość. Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej należy do najlepszych uczelni w regionie i jest uczelnią cieszącą się bardzo dobrą opinią środowiska akademickiego. To uczelnia z ambicjami, to doświadczenie zdobywane przez szereg lat działalności, to wiedza idąca w parze praktyką, ale to też bez wątpienia doświadczona i profesjonalna kadra naukowa.

Każdy kto myśli o studiach, chciałby aby uczelnia na której zamierza studiować nie tylko w pełni spełniała oczekiwania, ale również zaskakiwała nowymi rozwiązaniami i propozycjami otwierając nowe horyzonty oraz drogi, którymi będzie kroczyło się w przyszłości.
Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej to dynamicznie rozwijająca się uczelnia. Oferuje nowoczesność, przygodę, poznawanie świata, indywidualny rozwój, nawiązywanie licznych przyjaźni a także liczne stypendia naukowe oraz socjalne.
To tutaj właśnie w trakcie edukacji odnajdziecie wysoki poziom kształcenia, wspaniałą atmosferę, możliwość samorealizacji, rozwoju własnej osobowości, podnoszenia umiejętności oraz wiedzy, która obecnie jest najlepszym i najpewniejszym kapitałem.

Wspólnie z naszymi studentami dbamy o przyszłość oraz prestiż Wyższej Szkoły Integracji Europejskiej. Właśnie współpraca ze studentami jest dla nas najważniejsza a indywidualne podejście do każdego studenta pozwala zadbać o to, aby opuszczając mury uczelni absolwenci byli bardzo dobrze wykwalifikowanymi specjalistami. Studiując w Wyższej Szkole Integracji Europejskiej każdy z Was może znaleźć pole dla swej aktywności działając w Samorządzie Studenckim, kołach naukowych czy w międzyuczelnianych organizacjach studenckich.

Gratuluję wyboru i serdecznie pozdrawiam 
Magdalena Bihun Rektor WSIE w Szczecinie

Dokonując wyboru uczelni oraz kierunku na którym chcecie studiować, podejmujecie decyzję będącą jedną z ważniejszych decyzji w Waszym życiu z uwagi na wybór uczelni wyższej i związaną z tym wyborem przyszłą drogę zawodową.

Magdalena Bihun

NASZA MISJA

ZAŁOŻYCIEL

Tak się zmieniliśmy