System zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia w Wyższej Szkole Integracji Europejskiej w Szczecinie budowany jest w przeświadczeniu, że kluczem do wysokiej jakości kształcenia jest świadome współtworzenie kultury jakości przez wszystkich członków społeczności studenckiej.

Uzyskiwanie wysokiej jakości kształcenia nierozerwalnie wiąże się z autonomią, tradycją i godnością społeczności akademickiej i możliwe jest dzięki osiąganiu zamierzonych przez nią celów.

System zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia, budowany jest także w oparciu o dobre doświadczenia jednostek w zapewnianiu jakości kształcenia zgodnie z przekonaniem, że wysoką jakość umacniają: ocena własna, dialog, współpraca, wspieranie i upowszechnianie najlepszych rozwiązań.

Podnoszeniu jakości kształcenia  służą systematyczne badania warunków kształcenia w Wyższej Szkole Integracji Europejskiej, których przebieg nadzoruje Komisja ds. Jakości Kształcenia, która to też  rekomenduje działania wpływających na doskonalenie jakości kształcenia.