Przypominamy, że wymogiem niezbędnym do dopuszczenia studenta do obrony pracy dyplomowej oraz zakończenia studiów jest zaliczenie wszystkich przedmiotów przewidzianych programem nauczania oraz odbycie praktyk studenckich.

Przed przystąpieniem do egzaminu dyplomowego należy złożyć dokumenty:

  • Kartę okresowych osiągnięć studenta ze wszystkimi wpisami.
  • Pracę dyplomową w trzech egzemplarzach:

– jeden egzemplarz pracy zapisany dwustronnie, zaakceptowany przez promotora na stronie tytułowej,
– dwa egzemplarze pracy zapisane jednostronnie,

  • Elektroniczną wersję pracy dyplomowej w pliku formatu DOC (Microsoft Word ) na nośniku CD; treść pracy musi być zawarta w jednym pliku ( podpisaną : imię i nazwisko, nr albumu, temat pracy dyplomowej)
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na poddanie wykonanej pracy procedurze antyplagiatowej (załączony do płyty).

Komplet dokumentów do egzaminu licencjackiego należy złożyć na dwa tygodnie przed planowanym terminem obrony.

W każdym egzemplarzu pracy należy umieścić oświadczenie potwierdzające samodzielne napisanie pracy (za stroną tytułową).
________________________________________
Studenci, którzy nie przystąpią do egzaminu licencjackiego w terminie będą mogli do niego przystąpić we wrześniu 2021 r.

Deklarację przystąpienia do obrony pracy licencjackiej we wrześniu należy składać w dziekanacie WSIE do dnia 10.07.2021 roku.

Zagadnienia na egzamin licencjacki

 

Kierunek: Zarządzanie

 

Kierunek: Kosmetologia

Wszelkie dokumenty dotyczące egzaminu dyplomowego znajdują się w zakładce Dokumenty do pobrania.