Egzamin z przedmiotu „Patologie stosunków interpersonalnych”