Szanowni Studenci trwają parce nad uruchomieniem platformy e-learningowej. O uruchomieniu platformy zostaną Państwo poinformowani.

Jeszcze w tym tygodniu zamieszczone zostaną przygotowane przez dydaktyków materiały wykładowe, które będą dla Państwa źródłem informacji do zaliczenia przedmiotu.

Z uwagi na niepewność informacji do kiedy zajęcia będą wyłącznie w formie e-learningowej, nauczyciele będą wskazywali Państwu wymaganą formę i termin zaliczenia części zagadnień z przedmiotu. W razie pytań zachęcam do kontaktu mailowego z wykładowcami imię.nazwisko@wsie.pl np. elzbieta.kicka@wsie.pl.

Lista przedmiotów i nazwisk prowadzących dla poszczególnych semestrów zamieszczona zostanie na platformie.