W dniu 05.04.2018 r. zajęcia  z przedmiotu „Surowce i formy kosmetyczne” – odwołane